Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

renewal
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaarrependimento arrependimento
renewal
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover ‘Buntownik’
Reposted fromSalute Salute viaarrependimento arrependimento
Sponsored post
feedback2020-admin
renewal
Nieważne, jak się starasz, i tak będziesz popełniać błędy.
— Grey's Anatomy
Reposted fromjakoob jakoob viaarrependimento arrependimento
renewal
Książka powinna w duszy czytelnika wywoływać obrażenia.
— Emil Cioran
renewal
Szczęście to radość z nowego dnia, bezchmurne niebo w południe i słowo "kocham" na dobranoc.
— Katarzyna Michalak
renewal
7815 9ced
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaarrependimento arrependimento
renewal
3444 7dcc
Reposted frombloodyana bloodyana viaarrependimento arrependimento
renewal
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
renewal
lajf
Reposted fromjulios julios viaarrependimento arrependimento
renewal
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viabegentle begentle
renewal
Reposted fromdogs dogs viaarrependimento arrependimento
renewal
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viabegentle begentle

April 14 2015

renewal
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. 
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viabegentle begentle
renewal
czasem zastanawiasz się czy jesteś dla kogoś wart tyle, by mieć pewność, że jak odłożysz słuchawkę on/a zadzwoni. pewności kiedy w nerwach odwrócisz się i pójdziesz w drugą stronę, a on/a pobiegnie za tobą. będzie walczył/a, bo przecież wart jesteś tego całego chrzanionego zachodu.
renewal
Jest tyl­ko ona, ona, u mo­jego bo­ku, tu, te­raz, i tyl­ko to się liczy. Tu i te­raz. A to, kim była daw­niej, gdzie była daw­niej i z kim była daw­niej, to nie ma żad­ne­go, naj­mniej­sze­go znacze­nia. Te­raz jest ze mną, tu, wśród was. Ze mną, z ni­kim in­nym. Tak właśnie myślę, myśląc wciąż o niej, nieus­tannie myśląc o niej, czując za­pach jej per­fum i ciepło jej ciała. A wy udław­cie się za­wiłością.
Reposted frombegentle begentle
renewal
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— Piotr C.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viabegentle begentle
renewal
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viabegentle begentle
renewal
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viabegentle begentle
renewal
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viabegentle begentle
renewal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...